Vid akuta placeringar eller förfrågningar om lediga platser ring 060-50 00 90 dygnet runt.

– ett dygnet runt-bemannat, skyddat boende för kvinnor och deras barn

BEHANDLING

Vi erbjuder samtalsstöd till den vuxne bland annat i form av motiverande samtal och säkerhetssamtal. I stödsamtal pratar vi bland annat om våldet, självkänslan och kvinnorollen. Samtalen sker enskilt. Barn ska känna sig viktiga, sedda och trygga. Boendet skall stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Externa aktörer tas in vid behov.

Vi driver ett skyddat boende för kvinnor och mammor med barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Hos oss erbjuds ett tryggt och säkert boende som är bemannat dygnet runt. I vår individuellt anpassade vistelse ingår exempelvis avlastning och kunskap i föräldrarollen, samt hjälp med vardagsstrukturen. Personalen har bred kunskapsnivå, även inom hedersrelaterad våld, samt är kunniga inom en rad olika språk.

060-50 00 90
info@tskvinnojour.se
Södra Halland