Vid akuta placeringar eller förfrågningar om lediga platser ring 060-50 00 90 dygnet runt.

– ett dygnet runt-bemannat, skyddat boende för kvinnor och deras barn

PERSONAL

På boendet arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterad kunskap i arbete med kvinnor och barn som är och har varit utsatta för våld och förtryck. Vår personal har erfarenhet från bland annat socialtjänst, kvinnojour, förskola och arbete med barn. Flera språk pratas inom personalgruppen. Även telefontolk används.

Vi driver ett skyddat boende för kvinnor och mammor med barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Hos oss erbjuds ett tryggt och säkert boende som är bemannat dygnet runt. I vår individuellt anpassade vistelse ingår exempelvis avlastning och kunskap i föräldrarollen, samt hjälp med vardagsstrukturen. Personalen har bred kunskapsnivå, även inom hedersrelaterad våld, samt är kunniga inom en rad olika språk.

060-50 00 90
info@tskvinnojour.se
Södra Halland