Vid akuta placeringar eller förfrågningar om lediga platser ring 060-50 00 90 dygnet runt.

– ett dygnet runt-bemannat, skyddat boende för kvinnor och deras barn

VERKSAMHET

Möjlighet till aktiv fritid, även yoga, massage och zumba. Bistår socialtjänst med observationer och utvärderingar. Stödsamtal, myndighetskontakter, stöd vid eventuella rättegångar och vårdnadstvister. Ansökan om namnbyte, sekretessmarkeringar, särskild postadress.
Hjälp med att söka bostad.

Vi driver ett skyddat boende för kvinnor och mammor med barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Hos oss erbjuds ett tryggt och säkert boende som är bemannat dygnet runt. I vår individuellt anpassade vistelse ingår exempelvis avlastning och kunskap i föräldrarollen, samt hjälp med vardagsstrukturen. Personalen har bred kunskapsnivå, även inom hedersrelaterad våld, samt är kunniga inom en rad olika språk.

060-50 00 90
info@tskvinnojour.se
Södra Halland